نهال گردو لارا | نهالستان رویال نهال

خرید نهال گردو لارا,قیمت نهال گردو لارا,فروش نهال گردو لارا,عکس نهال گردو لارا,


 نهال گردو لارا (lara)

نهال گردو لارا (lara)

منشا گردو لارا امریکا می باشد.رقمی زود گل و مقاومت به مناطقی که تابستان خیلی گرمی دارد.رقمی پر محصول و تنه ای نیمه بلند ونیمه گسترده ای دارد.به علت زود گل بودن این محصول به دلبل زود گل بودن برای مناطق سردسیر کشورمان پیشنهاد نمی شود.درخت گردوی لارا پربار بوده و محصول با کیفیت مناسبی دارد.این رقم قدرت رشد خیلی بالایی داشته و به گردو همراه و گرده افشان نیاز ندارند.نسبت به بیماری باکتریوز حساس است.
فاصله کاشت :7*5
ابیاری:20 لیتر در 20 روز
تحمل خشکی :متحمل
وزن میوه :11
وزن مغز میوه :5


دسته بندی ارقام نهال