ارقام نهال میوه,بذر نهال میوه,احداث باغ نهال,آموزش کاشت نهال,خرید نهال

کانال تلگرام

نهال آلبالو مونت مورنسی

خریدنهال آلبالو مونت مورنسی : نام نهال:البالو مونت مورنسی کشور سازنده:فرانسه زمان گلدهی:نیمه دوم فروردین زمان رسیدن:هفته اخر خرداد پایه:البالو ...

ادامه مطلب


نهال آلبالو خوشه ای مورلو

خرید نهال آلبالو خوشه ای مورلو نام نهال:البالو خوشه ای مورلو کشور سازنده:فرانسه زمان گلدهی:نیمه دوم فروردین زمان رسیدن:هفته اخر ...

ادامه مطلب


نهال آلبالو محلی

خریدنهال آلبالو محلی: نام نهال :البالو محلی گشور سازنده:ایران زمان گلدهی:نیمه دوم فروردین زمان رسیدن:اوایل تیرماه پایه:البالو تلخ مشخصات میوه ...

ادامه مطلب


نهال آلبالو مجاری پیش رس

خریدنهال آلبالو مجاری پیش رس نام:البالو مجارستانی پیش رس کشور سازنده:مجارستان زمان رسیدن میوه:اواخر خرداد زمان گلدهی:نیمه دوم فروردین عمر ...

ادامه مطلب


نهال آلبالو مجارستانی دیررس

خریدنهال البالو مجارستانی دیررس آلبالوی مجاری دارای میوه درشت بوده البته در این رقم چند تا واریته هست به نامهای ...

ادامه مطلب


نهال البالو گیسی

خرید نهال آلبالو گیسی نام: البالو گیسی گشور سازنده:مجارستان زمان رسیدن میوه:اوایل تیرماه زمان گلدهی:اوایل نیرماه عمر اقتصادی:30سال پایه ...

ادامه مطلب


نهال آلبالو بوترمو

خریدنهال آلبالو بوترمو نام:البالو بوترمو گشور سازنده:مجارستان عمر اقتصادی:30سال پایه:البالو تلخ زمان گلدهی نیمه دوم فروردین زمان رسیدن :اوایل تیرماه ...

ادامه مطلب


Top