ارقام نهال میوه,بذر نهال میوه,احداث باغ نهال,آموزش کاشت نهال,خرید نهال

کانال تلگرام

نهال پسته نوق

خرید نهال پسته نوق : نام نهال:پسته نوق مشخصات پسنه نوق:شکل میوه بادامی کشیده،زودگل و دیررس می باشد ...

ادامه مطلب


نهال پسته کله قوچی

نهال پسته کله قوچی : نام نهال:کله قوچی مشخصات پسته کله قوچی :میوه درشت و فندقی شکل دارد،کحصول دهی مناسب ...

ادامه مطلب


نهال پسته فندقی غفوری

خرید نهال پسته فندقی غفوری نام نهال:پسته فندقی غفوری مشخصات پسته فندقی: : میوه ان فندقی و خوشه ای،متوسط گل،میوه ی ...

ادامه مطلب


نهال پسته شاه پسند

خریدنهال پسته شاه پسند : نام نهال:پسته شاه پسند مشخصات پسته شاه پسند: رقمی تجاری،میوه ی بادامی شکل دارد،دیرگل و ...

ادامه مطلب


نهال پسته خنجری دامغان

خرید نهال پسته خنجری دامغان نام نهال:پسته خنجری دامغان مشخصات پسته خنجری رقمی تجاری ،بادامی شکل،دیرگل و متوسط رس است ...

ادامه مطلب


نهال پسته اوحدی

خرید نهال پسته اوحدی نام نهال:پسته اوحدی مشخصات پسته اوحدی : رقم تجاری،با بیشترین مناطق پسته کاری سازگار،متوسط گل و ...

ادامه مطلب


خرید نهال پسته اکبری

خرید نهال پسته اکبری نام نهال:پسته اکبری مشخصات پسته اکبری رقمی تجاری است و مخصوص صادرات،میوه ی ان بادامی شکل،کشیده ...

ادامه مطلب


نهال پسته اکبر ممتاز

خریدنهال پسته اکبر ممتاز نام نهال:پسته اکبر ممتاز مشخصات پسته اکبر ممتاز: رقمی تجاری،بادامی شکل و بسیار خوشمزه،زودگل و دیرس ...

ادامه مطلب


نهال پسته احمد اقایی

خریدنهال پسته احمد اقایی نام نهال:نهال پسته احمد اقایی مشخصات پسته احمد اقایی: میوه ی درشت بادامی شکل سفید و پوست ...

ادامه مطلب


Top