ارقام نهال میوه,بذر نهال میوه,احداث باغ نهال,آموزش کاشت نهال,خرید نهال

کانال تلگرام

نهال انجیر یزدی

نهال انجیر یزدی نام نهال:انجیر یزدی خرید : میوه شیرین،به اندازه گردو،به رنگهای سبز و زرد و سیاه،میوه ها شهریور ماه ...

ادامه مطلب


نهال انجیر میسیشن

خرید نهال انجیر میسیشن نام نهال:انجیر میسیشن : بادمجانی رنگ با گوشت قرمز، بسیار خوشمزه، آبدار، بافت سفت قابل جویدن دارد ...

ادامه مطلب


نهال انجیر کوداتا

خرید نهال انجیر کوداتا نام نهال:انجیر کودتا متوسط. زرد و سبز، با پوست ضخیم، شیرین، سفید تا صورتی رنگ است ...

ادامه مطلب


نهال انجیر کلسته

نهال انجیر کلسته نام نهال:انجیر کلسته خرید : کوچک و متوسط است. پوست آن بنفش بسیار شیرین و پر آب است ...

ادامه مطلب


نهال انجیر کالی میرنا

خریدنهال انجیر کالی میرنا : این نوع انجیر، بزرگ و کم آب است و پوستش سبز و گوشتش سفید است. اکثراً ...

ادامه مطلب


خرید نهال انجیر قهوه ای

خرید نهال انجیر قهوه ای نام نهال:انجیر قهوه ای : این نوع انجیر قهوه ای با طعم شیرین، پر آب است ...

ادامه مطلب


خرید انجیر سیاه

خرید انجیر سیاه:بنفش پررنگ مایل به سیاه رنگ با گوشت قرمز، بسیار خوشمزه، آبدار، بافت سفت قابل جویدن دارد. به ...

ادامه مطلب


نهال انجیر سه وقته

خرید نهال انجیر سه وقته: نام نهال:انجیر سه وقته از اوایل تابستان میوه های آن شروع به رسیدن کرده و ...

ادامه مطلب


نهال انجیر بنفش مخملی

خرید نهال انجیر بنفش مخملی:بنفش مخملی رنگ با گوشت قرمز، بسیار خوشمزه، آبدار، بافت سفت قابل جویدن دارد. به صورت ...

ادامه مطلب


نهال انجیر ببری

نجیرtiger از خانواده انجیر به شکل پوسته ظاهری راه راه ببری شکل زمان رسیدن اواخر تابستان شهریورماه تا اوایل پاییز ...

ادامه مطلب


نهال انجیر استهبان

خریدنهال انجیر استهبان : درخت انجیر استهبان درختی است با برگهای زرد و پنجه ای برنگ سبز خاکستری که بلندی آن ...

ادامه مطلب


نهال انجیر آدریاتیک

خریدنهال انجیر آدریاتیک : رنگ آن سبز کمرنگ مایل به زرد و بخش داخلی آن، قرمز رنگ است. به شیرینی انواع ...

ادامه مطلب


Top