ارقام نهال میوه,بذر نهال میوه,احداث باغ نهال,آموزش کاشت نهال,خرید نهال

کانال تلگرام

نهال آلو شابلون زود رس

خریدنهال الو شابلون زود رس کشور سازنده:کالیفرنیا عمر اقتصادی:۲۵ زمان رسیدن:اواسط شهریور تحمل خشکی:نیمه متحمل تحمل سرما:c25الیc35 پایه:آلوچه وحشی(بذری) رنگ ...

ادامه مطلب


نهال آلو یلو اگ

خرید نهال الو یلو اگ کشور سازنده:اروپا عمر اقتصادی:۲۵ زمان رسیدن:اوایل مهر تحمل خشکی:نیمه متحمل تحمل سرما:c25الیc30 پایه:آلوچه وحشی(بذری) رنگ ...

ادامه مطلب


نهال آلو هاوران-HAVRAN

خرید نهال الو هاوران-HAVRAN کشور سازنده:اروپا عمر اقتصادی:۲۵ زمان رسیدن:اواسط شهریور تحمل خشکی:نیمه متحمل تحمل سرما:c25الیc30 پایه:آلوچه وحشی(بذری)-میروبالان رنگ میوه:زرد ...

ادامه مطلب


نهال آلو لومبارد

خرید نهال الو لومبارد کشور سازنده:اروپا عمر اقتصادی:۲۵ زمان رسیدن:اوا خرمرداد تحمل خشکی:نیمه متحمل تحمل سرما:c25الیc20 پایه:آلوچه وحشی(بذری) رنگ میوه ...

ادامه مطلب


نهال آلو لری ان

خرید نهال الو لری ان کشور سازنده: ژاپن عمر اقتصادی:۲۵ زمان رسیدن:اواسط مهر تحمل خشکی:نیمه متحمل تحمل سرما:c40الیc30 پایه:آلوچه وحشی(بذری)-میروبالان ...

ادامه مطلب


نهال آلو لاتیتیا

خرید نهال الو لاتیتیا کشور سازنده:اروپا عمر اقتصادی:۲۵ زمان رسیدن:اوایل مهرماه تحمل خشکی:نیمه متحمل تحمل سرما:c25الیc30 پایه:آلوچه وحشی(بذری)-میروبالان رنگ میوه:قرمز ...

ادامه مطلب


نهال آلو کهرباBlack amber

خرید نهال الو کهرباBlack amber کشور سازنده:ترکیه عمر اقتصادی:۲۵ زمان رسیدن:مهرماه تحمل خشکی:نیمه متحمل تحمل سرما:c25الیc30 پایه:آلوچه وحشی(بذری)-میروبالان رنگ میوه:سیاه ...

ادامه مطلب


نهال آلو کالیفرنیا

خرید نهال الو کالیفرنیا کشور سازنده:کالیفرنیا عمر اقتصادی:25 زمان رسیدن:اوایل مهر تحمل خشکی:نیمه متحمل تحمل سرما:30الیc35 پایه:آلوچه وحشی(بذری) رنگ میوه:بنفش ...

ادامه مطلب


نهال آلو قطره طلا

خرید نهال الو قطره طلا کشور سازنده:اروپا عمر اقتصادی:25 زمان رسیدن:اواخر مرداد تحمل خشکی:نیمه متحمل تحمل سرما:c25الیc30 پایه:آلوچه وحشی(بذری) رنگ ...

ادامه مطلب


نهال آلو غول پاییز

خرید نهال الو غول پاییز کشور سازنده: ژاپن عمر اقتصادی:25 زمان رسیدن:اواسط مهر تحمل خشکی:نیمه متحمل تحمل سرما:c45الیc30 پایه:آلوچه وحشی(بذری)-میروبالان ...

ادامه مطلب


نهال آلو شایرو

خرید نهال الو شایرو کشور سازنده:اروپا عمر اقتصادی:25 زمان رسیدن:اواخر تیر تحمل خشکی:نیمه متحمل تحمل سرما:c25الیc30 پایه:آلوچه وحشی(بذری) رنگ میوه:زرد ...

ادامه مطلب


نهال آلو سانتروزا-سانتریزه-SANTAROSA

خرید نهال الو سانتروزا-سانتریزه-SANTAROSA کشور سازنده:اروپا عمر اقتصادی:25 زمان رسیدن:اواسط مرداد تحمل خشکی:نیمه متحمل تحمل سرما:c25الیc30 پایه:آلوچه وحشی(بذری) رنگ میوه:پوست ...

ادامه مطلب


نهال آلو زرد اراک

خرید نهال آلو زرد اراک کشور سازنده:ایران عمر اقتصادی:25 زمان رسیدن:اواسط مرداد تحمل خشکی:نیمه متحمل تحمل سرما:c25الیc30 پایه:آلوچه وحشی(بذری) رنگ ...

ادامه مطلب


نهال آلو رین کلود(آلو سبز)

خرید نهال الو رین کلود(الو سبز) کشور سازنده:اروپا عمر اقتصادی:25 زمان رسیدن:اوایل مرداد تحمل خشکی:نیمه متحمل تحمل سرما:c25الیc35 پایه:آلوچه وحشی(بذری) ...

ادامه مطلب


نهال آلو رویال بلک

خرید نهال الو رویال بلک کشور سازنده: ژاپن عمر اقتصادی:25 زمان رسیدن:اواسط مهر تحمل خشکی:نیمه متحمل تحمل سرما:c25الیc30 پایه:آلوچه وحشی(بذری)-میروبالان ...

ادامه مطلب


نهال آلو دامسونز

خرید نهال الو دامسونز کشور سازنده:اروپا عمر اقتصادی:25 زمان رسیدن:اوا خرشهریور تحمل خشکی:نیمه متحمل تحمل سرما:c25الیc35 پایه:آلوچه وحشی(بذری) رنگ میوه ...

ادامه مطلب


نهال آلو خشکباری

خرید نهال الو خشکباری کشور سازنده:اریران عمر اقتصادی:25 زمان رسیدن:اوایل شهریور تحمل خشکی:نیمه متحمل تحمل سرما:c25الیc20 پایه:آلوچه وحشی(بذری)-میروبالان رنگ میوه:ارغوانی ...

ادامه مطلب


نهال آلو خاکی – الو تو سرخ

خرید نهال الو خاکی – الو تو سرخ کشور سازنده: کالیفرنیا عمر اقتصادی:25 زمان رسیدن:اواسط مهر تحمل خشکی:نیمه متحمل تحمل ...

ادامه مطلب


نهال آلو تنسگل

خرید نهال الو تنسگل کشور سازنده:اروپا عمر اقتصادی:25 زمان رسیدن:اوایل شهریور تحمل خشکی:نیمه متحمل تحمل سرما:c25الیc35 پایه:آلوچه وحشی(بذری) رنگ میوه ...

ادامه مطلب


نهال الو تخم مرغی لواسان

خرید نهال الو تخم مرغی لواسان کشور سازنده:ایران عمر اقتصادی:25 زمان رسیدن:اواخر مرداد تحمل خشکی:نیمه متحمل تحمل سرما:c25الیc30 پایه:آلوچه وحشی(بذری) ...

ادامه مطلب


نهال الو بور بانک

خرید نهال الو بور بانک کشور سازنده:اروپا عمر اقتصادی:25 زمان رسیدن:اوایل مرداد تحمل خشکی:نیمه متحمل تحمل سرما:c25الیc35 پایه:آلوچه وحشی(بذری) رنگ ...

ادامه مطلب


نهال آلو بلک دیاموند black diamond

خرید نهال الو بلک دیاموند black diamond کشور سازنده:اروپا عمر اقتصادی:25 زمان رسیدن:اواخر شهریور تحمل خشکی:نیمه متحمل تحمل سرما:c25الیc30 پایه:آلوچه ...

ادامه مطلب


نهال آلو بلاک استار

خرید نهال الو بلاک استار کشور سازنده:کالیفرنیا عمر اقتصادی:25 زمان رسیدن:اوایل مهر تحمل خشکی:نیمه متحمل تحمل سرما:c35الیc40 پایه:آلوچه وحشی(بذری)-میروبالان رنگ ...

ادامه مطلب


نهال آلو بخارا (خرمایی)

خریدنهال الو بخارا (خرمایی) کشور سازنده:ایران عمر اقتصادی:25 زمان رسیدن:اوا خرشهریور تحمل خشکی:نیمه متحمل تحمل سرما:c25الیc35 پایه:آلوچه وحشی(بذری) رنگ میوه ...

ادامه مطلب


نهال آلو آنجلا

خرید نهال الو انجلینو کشور سازنده: ژاپن عمر اقتصادی:25 زمان رسیدن:اویل مهر تحمل خشکی:نیمه متحمل تحمل سرما:c35الیc30 پایه:آلوچه وحشی(بذری)-میروبالان رنگ ...

ادامه مطلب


نهال الو زرد استنلی

خرید نهال الو زرد استنلی کشور سازنده:اروپا عمر اقتصادی:25 زمان رسیدن:اوایل مهر تحمل خشکی:نیمه متحمل تحمل سرما:c35الیc30 پایه:آلوچه وحشی(بذری) رنگ ...

ادامه مطلب


نهال الو اختری

خرید نهال الو اختری کشور سازنده: کالیفرنیا عمر اقتصادی:25 زمان رسیدن:اواسط مرداد تحمل خشکی:نیمه متحمل تحمل سرما:c20الیc30 پایه:آلوچه وحشی(بذری)-میروبالان رنگ ...

ادامه مطلب


Top