ارقام نهال میوه,بذر نهال میوه,احداث باغ نهال,آموزش کاشت نهال,خرید نهال

کانال تلگرام

نهال زردآلو شاهرودی

خرید نهال زردآلو شاهرودی نهال زردالو شاهرودی زمان رسیدن:اواخر خرداد رنگ میوه:زرد نوع مصرف:تازه خوری تحمل سرما:c25 الیc30 عمر اقتصادی:۳۵سال ...

ادامه مطلب


نهال زردآلو انبه ای(به شکل انبه)

خرید نهال زردآلو انبه ای(به شکل انبه) نهال زردآلو انبه ای(به شکل انبه) زمان رسیدن:اواسط تیر رنگ میوه:زرد شکل میوه:به ...

ادامه مطلب


نهال زردآلواردواباد

خرید نهال زردآلواردواباد نهال زردآلواردواباد زمان رسیدن:اواخر خرداد رنگ میوه:زرد نوع مصرف:تازه خوری -خشکباری تحمل سرما:c25 الیc30 عمر اقتصادی:۲۵ سال ...

ادامه مطلب


نهال زردآلو نادری

خرید نهال زردآلو نادری نهال زردآلو نادری زمان رسیدن: تیر رنگ میوه:زرد کمرنگ با پوستی صاف و بدون کرک با ...

ادامه مطلب


نهال زردآلوملایر

خرید نهال زردآلوملایر نهال زردآلوملایر زمان رسیدن:اوایل خرداد رنگ میوه:زرد نوع مصرف:تازه خوری -خشکباری تحمل سرما:c15 الیc20 عمر اقتصادی:۲۵ سال ...

ادامه مطلب


نهال زردآلو قیسی

خرید نهال زردآلو قیسی نهال زردآلو قیسی زمان رسیدن:اواسط مرداد رنگ میوه:زرد نوع مصرف:خشکباری تحمل سرما:c35 الیc30 عمر اقتصادی:۳۰سال فاصله ...

ادامه مطلب


نهال زردآلوعسگراباد

خرید نهال زردآلوعسگراباد نهال زردآلوعسگراباد زمان رسیدن:اواخر خرداد رنگ میوه:زرد نوع مصرف:تازه خوری -خشکباری تحمل سرما:c25 الیc30 عمر اقتصادی:۲۵ سال ...

ادامه مطلب


نهال زردآلو شکرپاره

خرید نهال زردآلو شکرپاره نهال زردآلو شکرپاره زمان رسیدن:اوایل تیر رنگ میوه:نارنجی گونهبا لکه های قرمز نوع مصرف:تازه خوری تحمل ...

ادامه مطلب


نهال زردآلو جهانگیری

خرید نهال زردآلو جهانگیری نهال زردآلو جهانگیری زمان رسیدن: اواخرتیرماه رنگ میوه:زرد نوع مصرف:تازه خوری تحمل سرما:c25 الیc30 عمر اقتصادی:۳۵سال ...

ادامه مطلب


نهال زردآلو رکسانا

خرید نهال زردآلو رکسانا نهال زردآلو رکسانا زمان رسیدن:اوایل تیر نوع مصرف: تازه خوری تحمل سرما:c25 الیc20 عمر اقتصادی:۲۵ سال ...

ادامه مطلب


نهال زردآلو پوست قرمز

خرید نهال زردآلو پوست قرمز نهال زردآلو پوست قرمز زمان رسیدن:اوایل تیر رنگ میوه:قرمز نوع مصرف:تازه خوری گوشتی سفت با ...

ادامه مطلب


نهال زردآلوپرتغالی

خرید نهال زردآلوپرتغالی نهال زردآلوپرتغالی زمان رسیدن:اوایل تیر رنگ میوه:نارنجی نوع مصرف:تازه خوری –کمپوت سازی تحمل سرما:c25 الیc30مقاومت بسیار به ...

ادامه مطلب


Top