ارقام نهال میوه,بذر نهال میوه,احداث باغ نهال,آموزش کاشت نهال,خرید نهال

کانال تلگرام

نهال سیب مشهدی نوری مراغه

خرید نهال سیب مشهدی نوری مراغه : نام نهال:سیب مراغه مشخصات سیب مراغه این سیب دو گونه است سفید و ...

ادامه مطلب


نهال گلدن دلیشز

خرید نهال گلدن دلیشز نام نهال:سیب گلدن دلشیز مشخصات سیب گلدن دلشیز رنگ میوه بر روی سطح زرد متمایل به ...

ادامه مطلب


نهال سیب گلاب

خرید نهال سیب گلاب : نام نهال:سیب گلاب سیب گلاب (گلاب اصفهان، گلاب تربت حیدریه، گلاب شهریار، گلاب شیراز، گلاب ...

ادامه مطلب


نهال سیب گرانی اسمیت(سیب سبز)

خرید نهال سیب گرانی اسمیت(سیب سبز) نام نهال:سیب سبز گرانی اسمیت توضیحات سیب گرانی اسمیت:ویژگی درخت: نیمه عمود و وسیع ...

ادامه مطلب


نهال سیب گالا

خرید نهال سیب گالا: نام نهال:سیب گالا منشا:ایران مشخصات سیب گالا:نیمه عمود رشد می کند. این گونه نسبتاً منظم و ...

ادامه مطلب


سیب فرانسه زرد و قرمز

خرید سیب فرانسه زرد و قرمز نام نهال:سیب قرمز فرانسه نام نهال :سیب زرد فرانسه مشخصات سیب فرانسه درخت سیب ...

ادامه مطلب


نهال سیب لبنان

خرید نهال سیب لبنان نام نهال:سیب قرمز لبنان منشا:لبنان وزن میوه:۲۲۰ گرم زمان رسیدن:اوایل مهر ماه عمر اقتصادی۴۰سال تحمل سرمای ...

ادامه مطلب


نهال سیب فوجی

خرید نهال سیب فوجی نام نهال:سیب فوجی ویژگی درخت: دارای رشد قوی بوده و پر محصول می باشد. ساختار میوه ...

ادامه مطلب


نهال سیب جرومین(سیاه)

خرید نهال سیب جرومین(سیاه) نام نهال :سیب سیاه.سیب جرومین منشا:امریکا پایه:بذری.مالینگ عمر اقتصادی:۳۵ مشخصات سیب جرومین:از ارقام جدید و خیلی ...

ادامه مطلب


نهال سیب سوپر چف

خرید نهال سیب سوپر چف نام نهال:سیب رد چیف منشا:امریکا عمر اقتصادی:۳۵ پایه:بذریومالینگ مشخصات سیب سوپر چیف:از مرغوب ترین ارقام ...

ادامه مطلب


نهال سیب رندرز

خرید نهال سیب رندرز نام نهال سیب رندرز منشاه: امریکا تحمل سرما:متحمل پایه :بذری .مالینگ عمر اقتصادی:۴۰سال مشخصات سیب رندرز ...

ادامه مطلب


نهال رددلیشز

خرید نهال رددلیشز نام نهال:سیب رددلشیز مشخصات سیب رددلشیز رنگ میوه بر روی سطح زرد متمایل به صورتی می باشد ...

ادامه مطلب


نهال سیب رد چیف

خرید نهال سیب رد چیف نام نهال:سیب ردچیف منشا:امریکا عمراقتصادی:۵۰سال پایه:بذری.مالینگ مشخصات سیب ردچیف:از ارقام بسیار مرغوب جهان محسوب میاشد ...

ادامه مطلب


نهال سیب تو سرخ

خرید نهال سیب تو سرخ نام نهال:سیب توسرخ مشخصات سیب توسرخ میوه ای که درون ان سرخ میباشد یک سوئیسی ...

ادامه مطلب


نهال شیب پایه کوتاه ( پایه مالینگ)

این پایه های کشت بافتی برای اولین بار در کشور در این شرکت بصورت پایه عاری از ویروس تولید میشوند ...

ادامه مطلب


نهال سیب استارکینگ

خرید نهال سیب استارکینگ: نام نهال:سیب استارکینگ منشا:فرانسه عمراقتصادی:۵۰سال پایه:سیب مالینگ.سیب بذری باردهی :ازسال اول فاصله کاشته:۳در۴ وزن میوه:۲۰۰ گرم ...

ادامه مطلب


Top