ارقام نهال میوه,بذر نهال میوه,احداث باغ نهال,آموزش کاشت نهال,خرید نهال

کانال تلگرام

نهال شلیل شبرنگ

خرید نهال شلیل شبرنگ : نهال شلیل شبرنگ عمر اقتصادی:۳۰سال پایه :شفتالو مشخصات شلیل شبرنگ رشد قوی،دیررس،زمان رسیدن میوه مرداد،میوه ...

ادامه مطلب


نهال شلیل رد گلد یا شلیل مغان

خرید نهال شلیل رد گلد یا شلیل مغان نهال شلیل رد گلد یا شلیل مغان نام: شلیل رد گلد یا ...

ادامه مطلب


نهال شلیل کیوتا – شلیل کیوتو

خرید نهال شلیل کیوتا – شلیل کیوتو نهال شلیل کیوتا – شلیل کیوتو نام: شلیل کیوتا – شلیل کیوتو کشور ...

ادامه مطلب


نهال شلیل قرمز بهاره

خرید نهال شلیل قرمز بهاره نهال شلیل قرمز بهاره نام: شلیل قرمز بهاره کشور سازنده:ایران عمر اقتصادی:۱۲سال زمان رسیدن:اواخر تیر ...

ادامه مطلب


نهال شلیل شمس

خرید نهال شلیل شمس نهال شلیل شمس نام: شلیل شمس کشور سازنده:ایران عمر اقتصادی:۱۲سال زمان رسیدن:اواخر تیر تحمل خشکی: نیمه ...

ادامه مطلب


نهال شلیل سفید

خرید نهال شلیل سفید نهال شلیل سفید نام: شلیل سفید کشور سازنده:چین عمر اقتصادی:۱۲سال زمان رسیدن:اوایل مرداد تحمل خشکی: نیمه ...

ادامه مطلب


نهال شلیل سان کینگ – سایکینگ

خرید نهال شلیل سان کینگ – سایکینگ نهال شلیل سان کینگ – سایکینگ نام: شلیل سان کینگ – سایکینگ کشور ...

ادامه مطلب


نهال شلیل سان گلد

خرید نهال شلیل سان گلد نهال شلیل سان گلد نام: شلیل سان گلد کشور سازنده:امریکا عمر اقتصادی:۱۲سال زمان رسیدن:اواخرمرداد تحمل ...

ادامه مطلب


نهال شلیل زرد مشهد

خرید نهال شلیل زرد مشهد نهال زرد مشهد نام: شلیلش زرد مشهد کشور سازنده:ایران عمر اقتصادی:۱۲سال زمان رسیدن:اواخرتیر ماه تحمل ...

ادامه مطلب


نهال شلیل رفعتی

خرید نهال شلیل رفعتی نهال شلیل رفعتی نام: شلیل رفعتی کشور سازنده:ایران عمر اقتصادی:۱۲سال زمان رسیدن:اواخرتیر ماه تحمل خشکی: نیمه ...

ادامه مطلب


نهال شلیل انجیری-دیر رس

خرید نهال شلیل انجیری-دیر رس نهال شلیل انجیری-دیر رس نام: شلیل انجیری-دیر رس کشور سازنده:ایران عمر اقتصادی:۱۵سال زمان رسیدن:اواخر مرداد ...

ادامه مطلب


نهال شلیل استارک سان گلد

خرید نهال شلیل استارک سان گلد نهال شلیل استارک سان گلد نام: شلیل استارک سان گلد کشور سازنده:امریکا عمر اقتصادی:۱۲سال ...

ادامه مطلب


Top