ارقام نهال میوه,بذر نهال میوه,احداث باغ نهال,آموزش کاشت نهال,خرید نهال

کانال تلگرام

نهال به محلی وحشی

نهال به محلی وحشی کشور سازنده:ایران عمر اقتصادی:۴۰سال زمان رسیدن:اوایل مهر تحمل خشکی:زیاد تحمل سرما:۳۰الیc35 پایه:زالزالک – به رنگ میوه:کرمی ...

ادامه مطلب


نهال به لیمو

نهال به لیمو کشور سازنده:ایران عمر اقتصادی:۴۰ زمان رسیدن:اوایل مهر تحمل خشکی:زیاد تحمل سرما:۳۰الیc35 پایه:زالزالک – به رنگ میوه:لیمویی باردهی ...

ادامه مطلب


نهال به قرمز – به رویال

نهال به قرمز – به رویال کشور سازنده:ایتالیا عمر اقتصادی:۴۰سال زمان رسیدن:اوایل مهر تحمل خشکی:زیاد تحمل سرما:۳۰الیc35 پایه:زالزالک – به ...

ادامه مطلب


نهال به شاهرود

نهال به شاهرود کشور سازنده:ایران عمر اقتصادی:۴۰سال زمان رسیدن:اوایل مهر تحمل خشکی:زیاد تحمل سرما:۳۰الیc35 پایه:زالزالک – به رنگ میوه:کرمی مایل ...

ادامه مطلب


نهال به ترش آذربایجان

نهال به ترش آذربایجان کشور سازنده:ایران عمر اقتصادی:۴۰سال زمان رسیدن:اوایل مهر تحمل خشکی:زیاد تحمل سرما:۳۰الیc35 پایه:زالزالک – به رنگ میوه:کرمی ...

ادامه مطلب


نهال به ایتالیا

نهال به ایتالیا کشور سازنده:ایتالیا عمر اقتصادی:۴۰سال زمان رسیدن:اوایل مهر تحمل خشکی:زیاد تحمل سرما:۳۰الیc35 پایه:زالزالک – به رنگ میوه:کرمی مایل ...

ادامه مطلب


نهال به آناناسی

نهال به آناناسی کشور سازنده:ایران عمر اقتصادی:۴۰ زمان رسیدن:اوایل مهر تحمل خشکی:زیاد تحمل سرما:۳۰الیc35 پایه:زالزالک – به رنگ میوه:سبز باردهی:از ...

ادامه مطلب


نهال به امریکایی

نهال به امریکایی کشور سازنده:امریکا عمر اقتصادی:۴۰سال زمان رسیدن:اوایل مهر تحمل خشکی:زیاد تحمل سرما:۳۰الیc35 پایه:زالزالک – به رنگ میوه:کرمی مایل ...

ادامه مطلب


نهال به اصفهان (به کوزه ای)

نهال به اصفهان (به کوزه ای) کشور سازنده:ایران عمر اقتصادی:۵۰ زمان رسیدن:اوایل مهر تحمل خشکی:زیاد تحمل سرما:۳۰الیc35 پایه:زالزالک – به ...

ادامه مطلب


Top