نهال شلیل رفعتی

سوال شده در ارقام نهال شلیل توسط royalnahal

نام: شلیل رفعتی
کشور سازنده:ایران
عمر اقتصادی:۱۲سال
زمان رسیدن:اواخرتیر ماه
تحمل خشکی: نیمه متحمل
تحمل سرما:۳۰الیc25
پایه: GN-GF-آلو وحشی- شفتالو
رنگ میوه: قرمز
باردهی:از سال دوم
فاصله کاشت:۳*۳
آبیاری:۱۰ لیتر در در هفته
انبارداری۲ماه
نوع مصرف:تازه خوری
توضیح :گوشت این واریته به هسته چسبیده است

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید