نهال شلیل سان گلد

سوال شده در ارقام نهال شلیل توسط royalnahal-admin

نام: شلیل سان گلد
کشور سازنده:امریکا
عمر اقتصادی:۱۲سال
زمان رسیدن:اواخرمرداد
تحمل خشکی: نیمه متحمل
تحمل سرما:۳۰الیc25
پایه: GN-GF-آلو وحشی- شفتالو
رنگ میوه: قرمز با زمینه زرد
باردهی:از سال دوم
فاصله کاشت:۳*۳
آبیاری:۱۰ لیتر در در هفته
انبارداری۲ماه
نوع مصرف:تازه خوری –کمپوت سازی
توضیح :گوشت این واریته به هسته چسبیده است

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید