نهال شلیل سان کینگ – سایکینگ

سوال شده در ارقام نهال شلیل توسط royalnahal-admin

نام: شلیل سان کینگ – سایکینگ
کشور سازنده:چین
عمر اقتصادی:۱۲سال
زمان رسیدن:اواخرشهریور ماه
تحمل خشکی: نیمه متحمل
تحمل سرما:۳۰الیc25
پایه: GN-GF-آلو وحشی- شفتالو
رنگ میوه: قرمز با زمینه زرد
باردهی:از سال دوم
فاصله کاشت:۳*۳
آبیاری:۱۰ لیتر در در هفته
انبارداری۲ماه
نوع مصرف:تازه خوری
توضیح : فانتزیا گرده افشان این واریته است است

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید