نهال شلیل قرمز بهاره

سوال شده در ارقام نهال شلیل توسط royalnahal-admin

نام: شلیل قرمز بهاره
کشور سازنده:ایران
عمر اقتصادی:۱۲سال
زمان رسیدن:اواخر تیر
تحمل خشکی: نیمه متحمل
تحمل سرما:۳۰الیc25
پایه: GN-GF-آلو وحشی- شفتالو
رنگ میوه:قرمز
باردهی:از سال دوم
فاصله کاشت:۳*۳
آبیاری:۱۰ لیتر در در هفته
انبارداری۲ماه
نوع مصرف:تازه خوری

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید