نهال شلیل شبرنگ

سوال شده در ارقام نهال شلیل توسط royalnahal-admin

نهال شلیل شبرنگ
عمر اقتصادی:۳۰سال
پایه :شفتالو
مشخصات شلیل شبرنگ
رشد قوی،دیررس،زمان رسیدن میوه مرداد،میوه گرد و به رنگ قرمز،رنگ گوشت زرد و هسته چسبان می باشد

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید