نهال بادام حریر

سوال شده در ارقام نهال بادام توسط royalnahal

کشور سازنده:ایران.اذرشهر
زمان گلدهی؟نسبتا گلدهی
درصد مغز:۵۵
درصد دوقولویی:ندارد
سختی پوست؟پوست نازک
گردافشان:یلدا و نون پاریل
پایه:بادام تلخ.جی ان
مشخصات بادام حریر
درختی قویتر از رقم آذر،دیرگل و پربار،پوست نازک و پوست سبز به راحتی از میوه جدا می شود.

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید