نهال بادام فرانیس (بادام دیرگل)

سوال شده در ارقام نهال بادام توسط royalnahal

گشور سازنده:فرانسه
زمان گلدهی:خیلی دیرگل
درصدمغز:۳۸
درصد دوقولویی:ندارد
سختی پوست:پوست نازک
گردافشان:سهندوشکوفه
پایه:بادام تلخ.جی ان
مشخصات بادام فرانیس
درختی قوی و دیرگل،فرانسوی،برداشت محصول اسان و پوست سبز به راحتی جدا می شود.

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید