نهال بادام کاغذی (سفید یا نجف ابادی)

سوال شده در ارقام نهال بادام توسط royalnahal

کشور سازنده:ایران
زمان گلدهی:زودگل
درصدمغز:۵۵
درصد دوقلویی:محدود
سختی پوست:کاغذی
گردافشان:حریر
پایه:بادام تلخ.جی ان.

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید