نهال انجیر آدریاتیک

سوال شده در ارقام نهال انجیر توسط royalnahal-admin

نام نهال: انجیر آدریاتیک
رنگ آن سبز کمرنگ مایل به زرد و بخش داخلی آن، قرمز رنگ است. به شیرینی انواع دیگر نیست. طعم نوع خشک آن مطبوع است. البته به صورت تازه هم مصرف می شود.

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید