نهال انجیر استهبان

سوال شده در ارقام نهال انجیر توسط royalnahal-admin

نام نهال: انجیر استهبان
درخت انجیر استهبان درختی است با برگهای زرد و پنجه ای برنگ سبز خاکستری که بلندی آن تا شش متر می رسید در مناطق معتدله و گرمسیر کشت می شود .درخت انجیر معمولا از سال چهارم شروع به میوه دادن می کند و تا سن بیست سالگی میوه می دهد.

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید