نهال انجیر کالی میرنا

سوال شده در ارقام نهال انجیر توسط royalnahal

نام نهال: انجیر کالی میرنا
این نوع انجیر، بزرگ و کم آب است و پوستش سبز و گوشتش سفید است. اکثراً به صورت خشکبار مصرف می شود. پوست ضخیمی دارد که هنگام خوردن گرفته می شود.

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید