نهال انجیر کلسته

سوال شده در ارقام نهال انجیر توسط royalnahal

نام نهال:انجیر کلسته
کوچک و متوسط است. پوست آن بنفش بسیار شیرین و پر آب است. به دو صورت خشک و تازه مصرف می شود.

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید