نهال انجیر کوداتا

سوال شده در ارقام نهال انجیر توسط royalnahal

نام نهال:انجیر کودتا
متوسط. زرد و سبز، با پوست ضخیم، شیرین، سفید تا صورتی رنگ است. دانه کمی دارد و به همه شکل مصرف می شود

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید