نهال انجیر میسیشن

سوال شده در ارقام نهال انجیر توسط royalnahal

نام نهال:انجیر میسیشن
 بادمجانی رنگ با گوشت قرمز، بسیار خوشمزه، آبدار، بافت سفت قابل جویدن دارد. به صورت تازه و خشک هم استفاده می شود.

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید