نهال انجیر یزدی

سوال شده در ارقام نهال انجیر توسط royalnahal

نام نهال:انجیر یزدی خرید
: میوه شیرین،به اندازه گردو،به رنگهای سبز و زرد و سیاه،میوه ها شهریور ماه می رسند..

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید