نهال توت سفید هرات

سوال شده در ارقام نهال توت توسط royalnahal-admin

نام نهال:توت سفید هرات
زمان رسیدن:اوایل خرداد
پایه:بذری.پیوندی
مشخصات ظاهری:شیرین سفید درشت

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید