نهال گیلاس شیشه ای

سوال شده در ارقام نهال گیلاس توسط royalnahal

نام نهال :گیلاس شیشه ای
گشور سازنده:فرانسه
زمان گلدهی:نیمه اول فروردین
زمان رسیدن میوه:اوایل خرداد
عمر اقتصادی:۳۰سال
مشخصات نهال گیلاس شیشه ای:
ارقام تولیدی شامل گیلاس -گیلاس شیشه ای به صورت ا اصلاح شده پیوندی برپایه مهلب ،آلبالوتلخه و آلبالوشیرین و زمان رسیدن محصول خردادماه می باشد

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید