نهال گیلاس صورتی لواسان

سوال شده در ارقام نهال گیلاس توسط royalnahal

نام نهال:گیلاس صورتی لواسان
گشور سازنده:ایران
زمان گلدهی:نیمه دوم فروردین
زمان رسیدن میوه:هفته اول تیرماه
عمر اقتصادی:۳۰سال
پایه :البالو تلخ
مشخصات نهال گیلاس لواسان:
: این رقم متوسط و مخروطی شکل است،میوه صورتی رنگ و گوشت آن زرد روشن است،شکل میوه قلبی و صاف،اندازه میوه متوسط و در هفته اول تیرماه می رسد و خاصیت حمل و نقل و بازارپسندی مناسب دارد

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید