نهال گیلاس فرنگی

سوال شده در ارقام نهال گیلاس توسط royalnahal

نام نهال: گیلاس فرنگی
گشور سازنده :فرانسه
زمان گلدهی:نیمه دوم فروردین
زمان رسیدن میوه:اواسط تیرماه
عمر اقتصادی:۳۰سال
پایه:البالو تلخ
مشخصات گیلاس فرنگی:
درختی پربار است،قابل حمل و نقل مناسب،بازارپسندی مناسب دارد،رنگ پوست آن قرمز تیره و رنگ گوشت آن قرمز و بافت سفتی دارد و میوه آن قلبی شکل است

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید